Často kladené otázky

Na otázky, které zajímají naše zákazníky odpovídá Ladislav Holub jednatel Aquatech spol. s r.o.


Jaký typ ČOV byste mi doporučili na chatu. Průměrně je nás do 4 osob. Jsme zde pouze o víkendech. V létě o prázdninách (dovolených) i měsíc v kuse. Jaká ČOV je vhodná?

Pro vaši chatu a četnost pobytu doporučuji Micro 0,5. Tento typ plně vyhovuje a poměr cena výkon je výborný.
LH


Lze používat vodu z čističky na zalévání zahrady? 

Ano. Dle mých osobních zkušeností je navíc tato voda "rostliny podporující". Osobně to používám a část zahrady kde zalévám touto "odpadní" vodou je podstatně vzrostlejší.
LH


Jaké čistírny odpadních vod vyrábíte?

Vyrábíme čistírny odpadních vod pro malé zdroje znečištění a to od 1 do 2000 obyvatel. Čistírny odpadních vod vyrábíme pro rodinné domy, chaty - chalupy, penziony, obce atd...
LHJsou vhodné čistírny odpadních vod v záplavovém pásmu?

Čistírny odpadních vod není vhodné osazovat do povodňového pásma a to z důvodu vyplavení čistírny odpadních vod při každé povodni a tím spojení všech hladin čistírny odpadních vod a zničení čistícího procesu v ČOV. V tomto případě je vždy nutné takto zaplavené čistírny odpadních vod kompletně vyčerpat fekálním vozem, vyčistit a opětovně čistírny odpadních vod nastartovat a zavést aktivovaným kolem z nějaké dostupné městské čistírny odpadních vod, nebo použít náš přípravek OxyBreak, který urychlý tvorbu mikroorganismů čistírny odpadních vod.


Z jakého materiálu jsou vyráběny vaše čistírny odpadních vod?

Naše společnost Aquatech vyrábí čistírny odpadních vod z materiálu polypropylen. Nádrž - stěna čistírny odpadních vod je ze síly materiálu 5mm, dno a výztuhy čistírny odpadních vod ze síly 15mm. Pochozí víko čistírny odpadních vod je taktéž z polypropylenu a to síly


Čističky odpadních vod přímo od výrobce, jak tomu mám rozumět?

Ano na svých stránkách uvadíme odkaz na čističky odpadních vod přímo od výrobce, to znamená že všechny naše čističky odpadních vod jsou vyráběny naší firmou Aquatech, spol. s r.o.. Nejsme žádní překupníci čističky odpadních vod, ale od samého počátku až po konečný proces certifikace jsme přimo výrobci čističky odpadních vod. Tímto způsobem můžeme docílit nejnižší ceny čističky odpadních vod, bez dalších přirážek a cenových navýšení na čističky odpadních vod. A závěrem to nejdůležitější, máme ve svých rukách kvalitu čističky odpadních vod, protože můžeme ovlivňovat celý výrobní proces vč. kontrolních mechanizmů při expedici čističky odpadních vod.


Čističky odpadních vod a jejich doprava - zajišťujete i tyto služby?

Samozřejmě, že tyto služby nabízíme. Dokážeme zákazníkovi čističky odpadních vod přepravit na místo stavby, čističky odpadních vod nainstalovat a zprovoznit. Jen takto zprovozněné čističky odpadních vod odborným a akreditovaným personálem můžou dlouhodobě vykazovat vynikající čistící parametry u čističky odpadních vod. Naše společnost má výhradně své kmenové zaměstnance, kteří jsou odborně vyškoleni a mají patřičné zkoušky k obsluhování a zprovozňování čističky odpadních vod.


Sleva na čističky odpadních vod

Obecní úřad u nás povoluje čističky odpadních vod, chtěla jsem se zeptat, zda při koupi více ČOV poskytnete na čističky odpadních vod nějakou slevu?
Ano na čističky odpadních vod všech velikostí a typů poskytujeme slevu ve výši 10% a to jako slevu zimní na čističky odpadních vod. 


 Naše čistírna odpadních vod smrdí - co s tím?

Čistírna odpadních vod může zapáchat a to z několika důvodů:
- kanalizace není odvětraná nad střechu domu
- čistírna odpadních vod a kal z ní nebyl dlouho vyvezen (dle provozního řádu 2x ročně)
- čistírna odpadních vod není provozována dle provozního řádu


Jaká čistírna odpadních vod pro 4 obyvatele?

Čistírna odpadních vod a její velikost se navrhuje dle počtu připojených obyvatel nebo dle množství odpadní vody za den v litrech nebo m3.
Čistírna odapdních vod pro 4 obyvatele by byla nejvhodnější z naší typové řady - čistírna odpadních vod MICRO JA 0,75


Čistírna odpadních vod MICRO JA 0,75 prosím o popis technologie čištění ?

Čistírna odpadních vod typu M I C R O JA- 0,75 je zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím jemnobublinné aerace , t. j. aeračních prvků. Čistírna odpadních vod typ ČOV MICRO JA 0,75 je určen pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domků do 4 obyvatel. Čistírna odpadních vod se skládá z celoplastové nádrže, provzdušňovacích prvků, armaturních rozvodů, dmychadla, kontejneru pro uložení dmychadla, nástavce a pochozího poklopu. Čitírna odpadních vod může být umístěna v bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem k tomu, že nevyžaduje ochranné pásmo. Vypouštění vyčištěných odpadních vod lze akceptovat do vodoteče , kanalizace , eventuelně do akumulační nádrže a na závlahu. Způsob vypouštění určuje RŽP OkÚ, t.j. vodohospodářský orgán a jeho rozhodnutí je neměnné.


Čistírna odpadních vod MICRO JA 0,75 - jaká je stavební připravenost pro tuto ČOV ?

- čistírna odpadních vod MICRO JA 0,75 se usazuje na vodorovnou betonovou armovanou desku desku o síle 15 – 20cm. Hloubka výkopu se řídí hloubkou uložení vstupní kanalizace.
- čistírna odpadních vod se napojí na přítokové a odtokové potrubí kanalizace. Okolní volný prostor mezi čistírnou odpadních vod a výkopem se obsype betonovou stabilizací. Čistírna odpadních vod se obsypává při současném plnění ČOV čistou vodou.
- Pro přívod tlakové hadice na přívod vzduchu od kompresoru do ČOV je nutné položit chráničku KOPOFLEX DN 50. Chráničku je nutné zavést až do ČOV tak, aby nedošlo k seškrcení tlakové hadice při případném sedání zeminy.
- Při pokládání přítokové a odtokové kanalizace dbáme na hutnění podloží trubky a podsypání pískem, případně podbetonování.
- čistírna odpadních vod má poklop pouze pochozí.
- čistírna odpadních vod a její dmychadlo lze uložit do vzdálenosti max. 5 m od ČOV a to do sklepa, garáže nebo do terénu v plastovém kontejneru, která je součástí dodávky ČOV.
- čistírna odpadních vod pracuje na 220V/50Hz a do místa osazení plastového kontejneru dmychadla je potřeba dovést přívodní kabel 3x1,5 CYKY
- čistírna odpadních vod a její odvětrání je nutné provést kanalizací nad střechu objektu a nesmí v hlubokých mrazech zapříčinit zamrzání vody v ČOV.
- čistírna odpadních vod je zakryta plastovým poklopem, který umožňuje snadný přístup obsluhy k zařízení a tím údržbě podle provozního řádu.


Čistírna odpadních vod má nějaké ochranné pásmo od nemovitosti?

Čistírna odpadních vod nemusí mít ochranné pásmo od nemovitosti. Ale doporučujeme, když je to možné aby se čistírna odpadních vod osadila do nefrekventovaných míst. Jako je například roh zahrady, při plotu pozemku atd.. Čistírna odpadních vod je dodávána s pochozím poklopem, ale přesto není vhodné, aby čistírna odpadních vod byla osazena ve vstupním chodníku do objektu.


Čistička odpadních vod pro chaty a chalupy - vyrábíte nějakou ?

Samozřejmě, že v našem výrobním programu čističky odpadních vod pro chaty a chylupy jsou. Ja to čistička odpadních vod MICRO 0,5 a MICRO 1. Jsou to čističky odpadních vod bez potřeby elektrické energie. Bližší informace najdete zde


Čistička odpadních vod MICRO 0,5 a MICRO 1 - na jakém principu pracuje?

Čistička odpadních vod MICRO 0,5 a MICRO 1 pracuje ve dvou stupních . V prvé části dochází k sedimentaci látek rozptýlených ve splaškové vodě, mineralizací a usazováním látek s anaerobním procesem a akumuluje se vytvořený vyhnilý kal. Ve druhé části je osazen biologický filtr, který výrazně zvyšuje čistící účinek a odstraňuje případné pachy.


Čistička odpadních vod MICRO 0,5 a MICRO 1 - je určena pouze pro chaty a chalupy?

Čistička odpadních vod MICRO 0,5 a MICRO 1 je určena pro chaty a chalupy a všude tam, kde není trvalý provoz. Tato čistička odpadních vod může být použita i k rod. domům, ale je nutno počítat s častějším vyvážením kalů z čistírny odpadních vod tohoto typu.


Je po chalupářské sezoně, má se naše čistička odpadních vod MICRO 0,5 na zimu vyvést, nebo máme kaly nechat v ČOV přes zimu až na jaře?

Čistička odpadních vod MICRO 0,5 může přes zimu zůstat nevyvezena. Čistička odpadních vod se vyváží až před začátkem sezony.


Čistička odpadních vod pro chaty a chalupy MICRO 0,5C je pro nás jediné řešení jak likvidovat odpadní vody v naší chalupě. Co pro objednání máme udělat?

Čistička odpadních vod MICRO pro chaty a chalupy je běžně na skladě, postačuje zaslat objednávku. Zašleme návrh smlouvu. Přes zimu může být zdarma čistička odpadních vod uskladněna u nás v areálu firmy.


 

čov, bazény, slevy