ČS do gravitační kanalizace

 

Čerpací stanice AQUATECH slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do gravitační kanalizace. Čerpací stanice je kompletní v plastové jímce o rozměru základním prům. l m, hloubka 1,5m. Součástí čerpací stanice je kalové čerpadlo s řezacím nástavcem a plovákovým spínačem SEPTIK S-l-02P(nerezové), zpětná klapka, kulový uzavírací ventil, spojka potrubí a výstupní potrubí z čerpací jímky, poklop čerpací stanice se vstupním otvorem prům.600m, výška 500mm.(výšku komínku lze přizpůsobit požadavku odběratele).Dále je dodáván kompletní rozvaděč vč. revize el. zařízení. Objem PP nádrže ČS a vybavenost čerpadly je navrhována dle objemu a množství čerpané odpadní vody s přihlédnutím na výšku a délku čerpání.
 
Rozměrové varianty základního provedení:

Průměr nádrže
m
Hloubka nádrže
m
Cena PP nádrže
ČS v Kč
Cena vystrojení
ČS v Kč
Cena kompletní
ČS v Kč bez DPH
1
1,5
7500,-
14.120,-
21620,-
1
1,6
7900,-
14.120,-
22020,-
1
1,7
8300,-
14.120,-
22420,-
1
1,8
8700,-
14.120,-
22820,-
1
1,9
9100,-
14.120,-
23220,-
1
2,0
9500,-
14.120,-
23620,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Součástí ceny není uvedení ČS do provozu a zaškolení obsluhy . Připojení přítokové a odtokové kanalizace provádíme na základě objednávky. Stavební práce ani elektroinstalační práce naše společnost neprovádí, lze na přání zákazníka zajistit.
 
Vystrojení čerpací stanice do gravitační kanalizace:                                      
        -kalové čerpadlo s řezacím nástavcem a plovákem Septik S-1-02P
        -zpětná klapka
        -kulový uzavírací ventil
        -spojka potrubí
        -výstupní potrubí 30cm     
 -elektrický rozvaděč
 -vstupní potrubí 1x
 -kabel od čerpadla 10m                  
 
Průměr nádrže čerpací stanice a hloubku čerpací stanice lze dodat dle požadavku odběratele či projektanta.
 
Dodavatel si vyhrazuje právo úprav a změn technologie při zachování technických parametrů.
Parametry čerpadla:
Max. průtok 380 l/min.
Max. výtlak     15m
Příkon             1,15kW
Napětí             230V
Hmotnost       16kg
Čerpadlo septik je kompletně z nerezové oceli a litinových dílů v konstrukci čerpadla. Čerpadlo je vhodné k čerpání silně znečištěných odpadních kalových vod, surových vod ze studní, sklepů, sudů, jímek.
 
 
 Stavební připravenost a osazení čerpací stanice do terénu
Čerpací stanice se osazuje na betonovou základovou desku o síle 150-200mm. PP nádrž se staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Provede se připojení přítoku a odtoku. Umístění el.rozvaděče doporučujeme v technické místnosti(garáž, sklep atd.), nebo lze osadit na sloupku přímo u čerpací stanice. Poklop čerpací stanice v základním provedení je pouze pochozí.
 
Výkres ČS gravitace
čov, bazény, slevy