ČS do tlakové kanalizace

 Čerpací stanice AQUATECH slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do tlakové kanalizace. Čerpací stanice je kompletní v plastové jímce o rozměru základním prům. l m, hloubka 1,5m. Součástí čerpací stanice je kalové čerpadlo s řezacím nástavcem plovákovými spínači, řídící jednotkou, zpětná klapka, kulový uzavírací ventil, spojka potrubí a výstupní potrubí z čerpací jímky, poklop čerpací stanice se vstupním otvorem prům.600m, výška 500mm.(výšku komínku lze přizpůsobit požadavku odběratele).Dále je dodáván kompletní rozvaděč vč. revize el. zařízení. Objem PP nádrže ČS a vybavenost čerpadly je navrhována dle objemu a množství čerpané odpadní vody s přihlédnutím na výšku a délku čerpání. Dle požadavku odběratele lze čerpadla zdvojit.

 
Specifikace dodávky: vystrojení ČS:
- kalové čerpadlo s řezacím nástavcem AQK 04/400 – N3(3.fáze), 400V/1,5kW
- vodivostní sonda RAMI SJ-10m
- zpětná klapka s koulí 1 ¼“ GG25, mat. litina
- pojistný ventil DN25, nízkozdvižný, mat.litina
- kulový uzavírací ventil DN40
- spojka potrubí DN40
- výstupní potrubí z ČS PE DN40, délka 200mm (150+50mm)
- kompletní el.rozvaděč RM1, kontrola chodu čerpadla (světelná kontrolka chodu), tepelná ochrana
 
Rozměrové varianty základního provedení:
 

Průměr nádrže
m
Hloubka nádrže
m
Cena PP nádrže
ČS v Kč
Cena vystrojení
ČS v Kč
Cena kompletní
ČS v Kč bez DPH
1
1,5
7500,-
29500,-
37000,-
1
1,6
 7900,-
29500,-
37400,-
1
1,7
 8300,-
29500,-
37800,-
1
1,8
 8700,-
29500,-
38200,-
1
1,9
 9100,-
29500,-
38600,-
1
2,0
 9500,-
29500,-
39000,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Součástí ceny není uvedení ČS do provozu a zaškolení obsluhy. Připojení přítokové a odtokové kanalizace provádíme na základě objednávky. Stavební práce ani elektroinstalační práce naše společnost neprovádí, lze na přání zákazníka zajistit.
 
Průměr nádrže čerpací stanice a hloubku čerpací stanice lze dodat dle požadavku odběratele či projektanta.
Dodavatel si vyhrazuje právo úprav a změn technologie při zachování technických parametrů.
 
Stavební připravenost a osazení čerpací stanice do terénu
Čerpací stanice se osazuje na betonovou základovou desku o síle 150-200mm. PP nádrž se  staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Provede se připojení přítoku a odtoku. Umístění el.rozvaděče doporučujeme v technické místnosti(garáž, sklep atd.), nebo lze osadit na sloupku přímo u čerpací stanice. Poklop čerpací stanice v základním provedení je pouze pochozí.

Výkres ČS tlak

čov, bazény, slevy