ČS na zakázku

Čerpací stanice na zakázku - navrhujeme technicky dle zadání zákazníka. Jedná se především o požadavky objemu čerpané vody, výtlaku a vzdálenosti čerpání. Dle těchto požadavků navrhujeme druh, velikost a počet čerpadel, způsob hlídání hladin vč. technologických rozvaděčů a jejich ovládání.

Čerpací stanice lze osadit do akumulační nádrže, která může být betonová či plastová. Její objem a velikost je vypočtena a  avržena dle objemu čerpané vody a potřeby akumulace při havárii ČS  či výpadku elektrického proudu.

Čerpací stanice na zákazku či zadání jsou určeny pro čerpání odpadní vody do tlakové nebo gravitační kanalizace.

Hlídání provozní hladiny v čerpací stanici lze zajistit pomoci elektronických sond, či bezdotykových sond. Čerpací stanice a jejich technologie jsou opatřeny většinou dvojím hlídáním hladin tak, aby při poruše nedošlo k omezení čerpání odpadních vod.

Pro přesné navržení čerpací stanice potřebujeme znát tyto základní požadavky:

- objem čerpané odpadní vody(den, sekunda atd.)

- vzdálenost čerpané odpadní vody

- výšku čerpání odpadní vody

- druh kanalizace do které budou odpadní vody přečerpávány (tlaková nebo gravitační kanalizace)

 

 

 

čov, bazény, slevy