Kanalizační šachty typové

 

Revizní čistící šachty AQUATECH jsou šachty pro napojení domovní kanalizace na sběrnou kanalizaci. Kanalizační šachty jsou vyrobeny z polypropylenu a vyztuženy proti tlaku okolního terénu.
 
Kanalizační šachta AQUATECH odpovídá typovým podkladům pro stavební budování kanalizačních šachet. Dno a víko KŠ je vyrobeno z PP síla 15mm a stěny z PP síla 5mm. Z vnější strany nádrže jsou osazeny výztuhy z PP síla 15mm.    Osa    kanalizační   přípojky je 20 mm ode dna šachty. Potrubí PP DN 150(toto je standardní provedení, které lze přizpůsobit požadavkům odběratele).
 
Rozměrové varianty základního provedení:
   Typ                        rozměr(průměr./hl.)                            cena/Kč          váha/kg
 RČŠ 1                       400/1000 mm                                    2160,-             30
 RČŠ 2                       400/1500 mm                                    3230,-             40
 RČŠ 3                       400/2000 mm                                    4235,-             45
 
 Uvedené ceny jsou bez DPH.
 
Průměr nádrže kanalizační šachty a výšku lze vyrobit dle požadavku odběratele či projektanta.
 
Stavební připravenost a osazení do terénu
Čistící šachta se osazuje na betonovou základovou desku o síle 100-150mm mimo komunikační trasy (v zeleném pásu, v předzahrádce atd.) a to do výkopu nad hladinu spodní vody s vyloučením jakéhokoliv jiného zatížení než zásypové zeminy.
 
 
 
 
 
čov, bazény, slevy