Nádrže hranaté

 

Nádrže hranaté nesamonosné k dodatečnému obetonování:
 
Válcové nádrže nesamonosné jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin a to zejména odpadních , dešťových a průmyslových vod.

Nádrže se ukládají do země pod úroveň terénu. Objem a velikost nádrží je přizpůsoben požadavkům odběratele, projektanta či vodoprávního orgánu.
Nádrže jsou vyráběny dle standardních rozměrů viz. příloha, nebo s variabilními rozměry dle požadavku odběratele, při nepřekročení maximálních rozměrů:
Délka 8m, šíře 3,5m, výška 3,5m.
Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže do síly 8 mm do 80mm materiálu , s možností stabilizace polypropylenu vůči ÚV záření. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti ČSN 750905 a požadovaných vlastností nádrže.

Nádrže jsou dle požadavku vyráběny včetně víka stropu, vstupního vlezu(komínu)a poklopu nepochůzného (pouze pro přepravu, v případě prostor s vyloučeným přístupem osob a zvířat).  Nádrže lze dovybavit vstupním a výstupním potrubím o světlosti odpovídajícímu objemu nádrže (to je DN 110 pro nádrže do objemu 6m3, a DN 160 pro nádrže větší než 6m3. Součástí nádrží jsou výztužná žebra, která lze využít pro osazení armaturních výztuží.


Stavební osazení nádrží do terénu:
Nádrže se osazují na betonovou základovou desku o síle 150-200mm. PP nádrž se staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Provede se připojení přítoku a odtoku..

Přednosti polypropylenových nádrží
-jednoduchá montáž
-minimální stavební pracnost při osazení do terénu
-nízká hmotnost
-dlouhodobá životnost
-100% vodotěsnost
-samonosné provedení
-vyriabilnost tvaru
-cenová dostupnost  
Hranatá nádrž
Objem
m3
délka
mm
šířka
mm
hloubka
mm
cena bez
DPH
 
NH - 1
1
1000
1000
1000
7800,-
 
NH - 2
2
2000
1000
1000
12800,-
 
NH - 3
3
2000
1500
1000
16500,-
 
NH - 4
4,5
2000
1500
1500
21800,-
 
NH - 5
5,1
2000
1500
1700
24900,-
 
NH - 6
6
2000
2000
1500
29600,-
 
NH - 7
7
2000
2000
1750
32200,-
 
NH - 8
8
2000
2000
2000
36200,-
 
NH - 9
9
2250
2000
2000
37600,-
 
NH - 10
10
2500
2000
2000
40800,-
 
NH - 11
11
2750
2000
2000
43900,-
 
NH - 12
12
3000
2000
2000
47150,-
 
NH - 13
13
3250
2000
2000
49800,-
 
NH - 14
14
3500
2000
2000
53000,-
 
NH - 15
15
3000
2500
2000
54400,-
 
 
čov, bazény, slevy