Nádrže samonosné

 

Nádrže válcové a hranaté samonosné
 
Válcové a hranaté nádrže samonosné jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin a to zejména odpadních , dešťových a průmyslových vod. Dále slouží k aukumulaci a skladování sypkých materiálů např. v potravinářském či chemickém průmyslu.

Nádrže se osazují nad zem. Objem a velikost nádrží je přizpůsoben požadavkům odběratele, projektanta či vodoprávního orgánu. Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže od síly materiálu 4mm do 15mm vyplývající ze statických výpočtů pro plastové konstrukce. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti ČSN 750905, požadovaných vlastností nádrží na samonosnost..

Nádrže jsou dle požadavku vyráběny včetně víka stropu, vstupního vlezu(komínu) a poklopu, který může být pochozí či pojezdný. Nádrže lze dovybavit vstupním a výstupním potrubím dle požadovaného DN. Součástí nádrží jsou výztužná žebra, která jsou navržena tak, aby splňovala podmínku výztuží nádrží pro samonosnost.

Přednosti polypropylenových nádrží
-jednoduchá montáž nádrží na místě i ve stísněmém prostředí
-nízká hmotnost a jednoduchá manipulace
-dlouhodobá životnost
-100% vodotěsnost
-samonosné provedení
-vyriabilnost tvaru
-cenová dostupnost

Stavební osazení nádrže: Nádrž se osazuje na základovou betonové desku nebo zpevněnou podlahu, která musí splňovat nosnost nádrže vč. Jejího obsahu.. Nádrž není nutno obetonovat betonem.. Uložení a stavební část osazení nádrže řeší projektová dokumentace.

Cena nádrží je kalkulována individuálně vychází z množství použitého materiálu, druhu a síly materiálu a pracnosti při výrobě.
čov, bazény, slevy