Nádrže válcové

Nádrže válcové nesamonosná k dodatečnému obetonování:
 
Válcové nádrže nesamonosné jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin a to zejména odpadních , dešťových a průmyslových vod.

Nádrže se ukládají do země pod úroveň terénu. Objem a velikost nádrží je přizpůsoben požadavkům odběratele, projektanta či vodoprávního orgánu.
Nádrže jsou vyráběny dle standardních rozměrů viz. příloha, nebo s variabilními rozměry dle požadavku odběratele, při nepřekročení maximálních rozměrů:
Průměr 3,5m, výška 3,5m.
Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže od síly materiálu 15mm, s možností stabilizace polypropylenu vůči ÚV záření. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti ČSN 750905 a požadovaných vlastností nádrže.

Nádrže jsou dle požadavku vyráběny včetně víka stropu, vstupního vlezu(komínu)a poklopu nepochůzného (pouze pro přepravu, v případě prostor s vyloučeným přístupem osob a zvířat).   Nádrže lze dovybavit vstupním a výstupním potrubím o světlosti odpovídajícímu objemu nádrže (to je DN 110 pro nádrže do objemu 6m3, a DN 160 pro nádrže větší než 6m3. Součástí nádrží jsou výztužná žebra, která lze využít pro osazení armaturních výztuží.

 
Stavební osazení nádrží do terénu:
Nádrže se osazují na betonovou základovou desku o síle 150-200mm. PP nádrž se staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Provede se připojení přítoku a odtoku.
 
Přednosti polypropylenových nádrží
-jednoduchá montáž
-minimální stavební pracnost při osazení
-nízká hmotnost
-dlouhodobá životnost
-100% vodotěsnost
-samonosné provedení
-vyriabilnost tvaru
-cenová dostupnost

Stavební osazení nádrže: Nádrž se osazuje do vyhloubeného výkopu, na základovou betonovou armovanou desku. Nádrž je nutno obetonovat betonem, v případě osazení v blízkosti komunikace či možnosti výskytu spodní vody je vhodné použít armaturu. Při betonáži je nutné nádrž rozepřít nebo současně napouštět vodou. Uložení a stavební část osazení nádrže řeší projektová dokumentace.

 
 
 

 

Válcová nádrž
Objem
m3
průměr
mm
hloubka
mm
cena bez
DPH
     NV - 1,5
1,69
   
1200
1500
7900,-
NV - 2
2,12
1300
1600
9100,-
NV - 3
3,21
1600
1600
13400,-
NV - 4
4,02
1600
2000
15750,-
NV - 5
5,02
2000
1600
21400,-
NV - 6
6,28
2000
2000
25100,-
NV - 7
6,91
2000
2200
27200,-
NV - 8
8,3
2300
2000
29700,-
NV - 9
9,04
2400
2000
35900,-
NV - 10
9,95
2400
2200
37900,-
NV - 11
11,3
2400
2500
39800,-
NV - 12
12,27
2500
2500
43300,-
NV - 13
13,25
2500
2700
45100,-
NV - 14
14,31
2700
2500
47200,-
NV - 15
15,39
2800
2500
48900,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie
 

čov, bazény, slevy