Naše certifikáty

Naše společnost AQUATECH, spol.  s r.o. disponuje vlastními certifikáty na všechny své výrobky. Certifikaci výrobků provádíme u TAZÚS - Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Autorizovaná osoba č. 204, Notifikovaná osoba 1020. Zkoušky účinnosti našich výrobků provádí VÚV Praha - státní zkušebna.  Každý rok je f. TAZÚS Praha prováděn pravidelný povinný dohled nad našimi certifikovanými výrobky.

Certifikát čistírny odpadních vod do 50 EO 

Všechny typy ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel splňují ČSN EN 12566-3+A1 a Nařízení vlády č. 416/2010, příloha č. 1 a příloha č. 2.

 

 

Certifikát ČOV nad 50 EO systém AQ JA

 

 

 

 

Certifikát ČOV nad 50 EO systém KDCB

 

 

 

 

STO ČOV nad 50 EO systém AQ JA

 

 

 

 

STO ČOV nad 50 EO systém KDCB 

 

 

 

 

 

Certifikát čerpací stanice do tlakové a gravitační kanalizaceCertifikát čerpací stanice gravitační a tlaková kanalizace 

 

 

 

 

Rozhodnutí čerpací stanice do tlakové a gravitační kanalizace

 

 

 

 

 

Certifikát nádržeCertifikát nádrže

 

 

 

 

Certifikát plastové nádrže

 

 

 

 

 Certifikát odlučovače RL GSO

Certifikát odlučovače RL - GSO 

 

 

 

 

Certifikát odlučovače tukůCertifikát odlučovače tuků - OTC

 

 

 

 

 

Certifikát zemní pískový filtrCertifikát zemní pískový filtrCertifikát zemní pískový filtr

 

 

 

 

 

čov, bazény, slevy