Kanalizační šachty - obecně

Kanalizační šachty AQUATECH jsou šachty pro napojení domovní kanalizace na sběrnou kanalizaci. Kanalizační šachty jsou vyrobeny z polypropylenu a vyztuženy proti tlaku okolního terénu.

Kanalizační šachta AQUATECH typová řada odpovídá typovým podkladům pro stavební budování kanalizačních šachet. Dno a víko KŠ je vyrobeno z PP síla 15mm a stěny z PP síla 4mm. Z vnější strany nádrže jsou osazeny výztuhy z PP síla 15mm. Osa kanalizační přípojky je 20 mm ode dna šachty. Potrubí PP DN 150 (toto je standardní provedení, které lze přizpůsobit požadavkům odběratele). Standardní výška vstupního komínku 200mm, lze dle přání zákazníka komínek prodloužit dle hloubky osazení KŠ. Kanalizační šachty mají vstupní otvor průměr 600 mm a poklop pochozí. Dle dodat poklopy pojezdné litinové či betonové.

Průměr nádrže kanalizační šachty, hloubku a výšku komínku lze vyrobit dle požadavku odběratele či projektanta na zakázku.

 

Kanalizační šachty Aquatech

Kanalizační šachty AQUATECH jsou šachty pro napojení domovní kanalizace na sběrnou kanalizaci. Kanalizační šachty jsou vyrobeny z polypropylenu a vyztuženy proti tlaku okolního terénu.

 

Typové kanalizační šachty

Kanalizační šachta typová řada odpovídá typovým podkladům pro stavební budování kanalizačních šachet. Dno a víko KŠ je vyrobeno z PP síla 15mm a stěny z PP síla 4mm.

Z vnější strany nádrže jsou osazeny výztuhy z PP síla 15mm. Osa kanalizační přípojky je 20 mm ode dna šachty. Potrubí PP DN 150 (toto je standardní provedení, které lze přizpůsobit požadavkům odběratele).

Standardní výška vstupního komínku 200mm, lze dle přání zákazníka komínek prodloužit dle hloubky osazení kanalizační šachty. Kanalizační šachty mají vstupní otvor průměr 600 mm a poklop pochozí. Dle dodat poklopy pojezdné litinové či betonové.

 

Osazení kanalizační šachty

Kanalizační šachta se osazuje na betonovou základovou desku o síle 100-150mm mimo komunikační trasy (v zeleném pásu, v předzahrádce atd.) a to do výkopu nad hladinu spodní vody s vyloučením jakéhokoliv jiného zatížení než zásypové zeminy. KŠ se obetonuje.

Variabilní kanalizační šachty

Průměr nádrže kanalizační šachty, hloubku a výšku komínku lze vyrobit dle požadavku odběratele či projektanta.

čov, bazény, slevy