AQ-JA 180

Typová řada čistíren odpadních vod AQ-JA je určena k čištění splaškových komunálních vod z větších zdrojů znečištění např.: hotelů, pensionů, restaurací, obcí, měst a dalších podobných zařízení.

ČOV je konstruována dle platných ČSN pro čištění komunálních odpadních vod.

Cena bez DPH:
3 506 000,- za ks
Gradient

Informace

Produkt: AQ-JA 180
Objednací číslo:
EAN:
Nakladatel: Aquatech
Cena s DPH: 4 242 260,- za ks
Formát:
Vazba:
Téma:
Ražba/potisk: potisk
  Popis zboží

  Typová řada čistíren odpadních vod AQ-JA je určena k čištění splaškových komunálních vod z větších zdrojů znečištění např.: hotelů, pensionů, restaurací, obcí, měst a dalších podobných zařízení. ČOV je konstruována dle platných ČSN pro čištění komunálních odpadních vod.

  Popis technologie čištění: Odpadní vody natékají do UN (akumulační nádrže) č. 1, kde dochází k zachytávání plovoucích látek a k usazování (sedimentaci) hrubých nerozpuštěných látek. Dále zde dochází k anaerobní stabilizaci přebytečného kalu. Takto upravená odpadní voda protéká přes denitrifikační zonu(anoxickou) č.2, kde dochází k redukci dusičnanů. Odpadní voda dále natéká do aktivační nádrže (oxické zony) č.3, provzdušňované tlakovým vzduchem z dmychadla, přes jemnobublinný aerační systém(aerační prvky A 109). V této části aktivace dochází k eliminaci ornanického znečištění a amoniakálního dusíku. Aktivační směs natéká do vertikální dosazovací nádrže č.4, kde je aktivovaný kal odsazován od vyčištěné vody a je recirkulován zpět na začátek čistícího procesu do akumulační nádrže č.1. Vyčištěná odpadní voda odtéká sběrným žlabem do odtoku z ČOV. Veškeré kaly jsou skladovány v kalové nádrži, kde dochází provzdušňováním k jejich mineralizaci a snížení objemu. Součástí mechanického předčištění ČOV jsou ručně stírané česle a lapák písku.

  Popis konstrukce ČOV: ČOV AQ-JA je dodávána v jednom nebo více celoplastových kontejnerech o vnějších rozměrech, dle přiložené tabulky. ČOV v základním provedení není vybavena krytem a nástavcem do výše rostlého terénu (lze jej přiobjednat dle projektu), v dodávce s ČS není nástavec nutný, nádrž ČOV lze umístit horní hranou, t.j. poklopem v úrovni rostlého terénu. Dmychadlo je umístěno ve zděné skříni. Vzduch z dmychadla je do aeračního systému přiváděn tlakovým potrubím. Součástí dodávky ČOV AQ-JA je elektrorozvaděč typ SPEL-JA, s ovládáním technologie. Rozvodná soustava 3+PEN-3x380V, 50 Hz, ochrana nulováním. Rozvaděč je vybaven hlavním jističem, tepelnou ochranou, časovým spínačem pro přerušování chodu dmychadla. Dále je vybaven kontrolkou chodu dmychadla.V denitrifikační nádrži ČOV je osazeno ponorné míchadlo včetně zpouštěcího zařízení.

  Osazení ČOV do terénu: ČOV se osazuje na betonovou armovanou desku o síle 150-300mm(síla dle projektu a zakládacích podmínek). Nádrž se obetonuje stabilizací. V případě, že není objednán nástavec do výšky rostlého terénu, je nutno vybetonovat. Nad ČOV je nutno zhotovit zakrytí, nebo objednat plastové u výrobce technologie. Elektrický rozvaděč se osazuje do zděné skříně u ČOV, nebo přilehlého technického zázemí. Dmychadlo se osazuje v přilehlém objektu, do 10m od ČOV, ve vyjímečných případech do objektu ČOV. Přívod el. vedení k technologickému rozvaděči(dodávka AQ) zajišťuje investor.

  Technické parametry
  Hloubka (mm): 5000
  Délka (mm): 16160
  Šířka (mm): 8000
  Počet EO: 1200
  Množství odpadní vody(m3/den): 180.00
  Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 72.00
  El. příkon (W): 14500
  Průměr nádrže (mm): 2456000
  Hloubka včetně komínku (mm): 1050000
  Výkresy ke stažení
  čov, bazény, slevy