AQ-JA 29

Typová řada čistíren odpadních vod AQ-JA je určena k čištění splaškových komunálních vod z větších zdrojů znečištění např.: hotelů, pensionů, restaurací, obcí, měst a dalších podobných zařízení.

ČOV je konstruována dle platných ČSN pro čištění komunálních odpadních vod.

Cena bez DPH:
744 950,- za ks
Gradient

Informace

Produkt: AQ-JA 29
Objednací číslo:
EAN:
Nakladatel: Aquatech
Cena s DPH: 901 389,- za ks
Formát:
Vazba:
Téma:
Ražba/potisk: potisk
  Popis zboží

  Typová řada čistíren odpadních vod AQ-JA je určena k čištění splaškových komunálních vod z větších zdrojů znečištění např.: hotelů, pensionů, restaurací, obcí, měst a dalších podobných zařízení. ČOV je konstruována dle platných ČSN pro čištění komunálních odpadních vod.

  Popis technologie čištění: Odpadní vody natékají do UN (akumulační nádrže) č. 1, kde dochází k zachytávání plovoucích látek a k usazování (sedimentaci) hrubých nerozpuštěných látek. Dále zde dochází k anaerobní stabilizaci přebytečného kalu. Takto upravená odpadní voda protéká přes denitrifikační zonu(anoxickou) č.2, kde dochází k redukci dusičnanů. Odpadní voda dále natéká do aktivační nádrže (oxické zony) č.3, provzdušňované tlakovým vzduchem z dmychadla, přes jemnobublinný aerační systém(aerační prvky A 109). V této části aktivace dochází k eliminaci organického znečištění a amoniakálního dusíku. Aktivační směs natéká do vertikální dosazovací nádrže č.4, kde je aktivovaný kal odsazován od vyčištěné vody a je recirkulován zpět na začátek čistícího procesu do akumulační nádrže č.1. Vyčištěná odpadní voda odtéká sběrným žlabem do odtoku z ČOV.

  Popis konstrukce ČOV: ČOV AQ-JA je dodávána v jednom nebo více celoplastových kontejnerech v vnějších rozměrech, dle přiložené tabulky. ČOV v základním provedení není vybavena krytem a nástavcem do výše rostlého terénu (lze jej přiobjednat dle projektu), v dodávce s ČS není nástavec nutný, nádrž ČOV lze umístit horní hranou, t.j. poklopem v úrovni rostlého terénu. Dmychadlo je umístěno v celoplastové skříni. Vzduch z dmychadla je do aeračního systému přiváděn tlakovou hadicí. Dmychadlo lze umístit i v přilehlém objektu nejdéle však do 10 m a to tlakovou hadicí. Součástí dodávky ČOV AQ-JA je elektrorozvaděč typ SPEL-JA, s ovládáním technologie. Rozvodná soustava 3+PEN-3x380V, 50 Hz, ochrana nulováním. Rozvaděč je vybaven hlavním jističem, tepelnou ochranou, časovým spínačem pro přerušování chodu dmychadla. Dále je vybaven kontrolkou chodu dmychadla.

  Osazení ČOV do terénu: ČOV se osazuje na betonovou armovanou desku o síle 150-300mm(síla dle projektu a zakládacích podmínek). Nádrž se obetonuje stabilizací. V případě, že není objednán nástavec do výšky rostlého terénu, je nutno vybetonovat. Nad ČOV je nutno zhotovit zakrytí, nebo objednat plastové u výrobce technologie. Elektrický rozvaděč se osazuje do sloupku u ČOV, nebo přilehlého technického zázemí. Dmychadlo se osazuje v přilehlém objektu, do 10m od ČOV, ve vyjímečných případech do objektu ČOV. Přívod el. vedení k technologickému rozvaděči(dodávka AQ) zajišťuje investor. El. vedení od el. rozvaděče k dmychadlu je do 10m v ceně dodávky.

  Technické parametry
  Hloubka (mm): 3800
  Délka (mm): 8250
  Šířka (mm): 3000
  Počet EO: 190
  Množství odpadní vody(m3/den): 29.00
  Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 11.00
  El. příkon (W): 6500
  Průměr nádrže (mm): 585400
  Hloubka včetně komínku (mm): 159550
  Výkresy ke stažení
  čov, bazény, slevy