GSO 40

Odlučovač RL GSO slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanických dílen, odstavných ploch a parkovacích ploch apod., všude tam, kde dochází nebo by mohlo dojít k úkapům RL, nebo by mohlo dojít k většímu úniku RL (trafostanice atd.).

 

Cena bez DPH:
249 500,- za ks
Gradient

Informace

Produkt: GSO 40
Objednací číslo:
EAN:
Nakladatel: Aquatech
Cena s DPH: 301 895,- za ks
Ražba/potisk: potisk
  Popis zboží

  Odlučovač RL GSO slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanických dílen, odstavných ploch a parkovacích ploch apod., všude tam, kde dochází nebo by mohlo dojít k úkapům RL, nebo by mohlo dojít k většímu úniku RL (trafostanice atd.). Výchozím podkladem pro návrh a umístění odlučovačů RL jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů. Odlučovače RL typu GSO jsou dodávány v typové řadě, dle velikosti a všechny odpovídají prostorovým požadavkům ČSN


  Popis funkce

  Voda znečištěná RL natéká vstupním potrubím z usazovací nádrže do kalového prostoru nádrže, kde dochází k odsedimentování zbylých kalů. Dále pak gravitačně natéká do uklidňovací nádrže. Zde dojde ke zklidnění vody po čeření při nátoku do prvé nádrže. Voda odtud dále natéká do nádrže, ve které je odsazen koalescenční filtr. Dále voda natéká do nádrže, kde je osazen trubkový sběrný válec RL, který zajišťuje RL z povrchu hladiny vody. Ropné látky odtékají do akumulační nádrže. V okamžiku naplnění této nádrže RL, je nutno tyto přečerpat do jiných nádob (sudu apod.) a dále likvidovat dle platných zákonů. Voda zbavená RL natéká prostupem ve spodní části norné stěny do prostoru nádrže, kde jsou osazeny sorpční filtry. Vyčištěná vody odtéká mimo prostor zařízení do kontrolní šachty a dále do vodoteče event. Kanalizace. Filtry jsou vybaveny spec. Vložkami a jsou snadno regenerovatelné.

  Stavební osazení odlučovače GSO

  Nádrž odlučovače GSO se osazuje do vyhloubeného výkopu, na základovou betonovou armovanou desku. Nádrž je nutno obetonovat betonem, v případě osazení v blízkosti komunikace je vhodné použít armaturu. Uložení a stavební část osazení odlučovače RL řeší projektová dokumentace.K odlučovači GSO lze dodat plastový nástavec a plastové zakrytí

   

  Technické parametry
  Hloubka (mm): 2100
  Délka (mm): 5160
  Šířka (mm): 2500
  Maximální průtok (l/s): 40
  Odvodněná plocha (m2): 3300
  čov, bazény, slevy