KDČB 150

Čistírna odpadních vod typu KDČB,pracuje na principu mechanickobiologického čištění a je určena k čištění splaškových odpadních vod z objektů připojených na oddílnou stokovou kanalizaci z objektů menšího rozsahu, kdy není možno tyto připojit na systém s čistící stanicí (obce, hotely, bytová zástavba a podobně).

Tento typ čistírny odpadních vod tvoří integrovanou jednotku, skládající se z mechanického předčištění, biozony s biokontaktorem a dosazovací nádrže.

Cena bez DPH:
1 364 040,- za ks
Gradient

Informace

Produkt: KDČB 150
Objednací číslo:
EAN:
Nakladatel:
Cena s DPH: 1 650 488,- za ks
Formát:
Vazba:
Téma:
Ražba/potisk:
  Popis zboží

  Čistírna odpadních vod typu KDČB pracuje na principu mechanickobiologického čištění a je určena k čištění splaškových odpadních vod z objektů připojených na oddílnou stokovou kanalizaci z objektů menšího rozsahu, kdy není možno tyto připojit na systém s čistící stanicí (obce, hotely, bytová zástavba a podobně). Tento typ čistírny odpadních vod tvoří integrovanou jednotku, skládající se z mechanického předčištění, biozony s biokontaktorem a dosazovací nádrže. ČOV využívá nový princip přetlakového sycení biofilmu vnitřního prostoru rotujícího biokontaktoru kyslíkem. Řešení biokontatoru rovněž umožňuje postupnou vnitřní recirkulaci aktivovaného kalu v biozoně ve směru opačném na směr proudění vody.

  Tyto typy ČOV splňují podmínky stanovené TAZUS Praha. ČOV jsou certifikovány a bylo na ně vydáno stavebně technické osvědčení.

  Podmínky pro instalaci:

  ČOV může být umístěna bezprostředně u objektu a nevyžaduje ochranné pásmo mimo zastavěnou plochu. Podle místních podmínek je možné volit způsob osazení do terénu. Ideální je osazení pod zem. Do vyhloubeného výkopu ze zbetonuje základová armovaná deska o rozm. 18160x3540x300mm, na kterou se osadí PP nádrže, které se zaarmují a obsypou betonem. Technologie ČOV se osazuje do celoplastových nádrží, které lze na objednávku dodat,vč. kalového hospodářství, čerapací stanice, česlí atd.

  Rozměry plastových nádrží:

  usazovací nádrž 11820 x 6000 x 2400 mm (dxšxhl.)
  dosazovací nádrž 3160 x 6000 x 4080 mm (dxšxhl.)

  Technické parametry
  Počet EO: 1000
  Množství odpadní vody(m3/den): 150.00
  Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 54.10
  El. příkon (W): 11500
  Objem aktivace (m3): 156
  Objem DN (m3): 35
  Plocha DN (m2): 13
  čov, bazény, slevy