KDČB 30

Čistírna odpadních vod typu KDČB pracuje na principu mechanickobiologického čištění a je určena k čištění splaškových odpadních vod z objektů připojených na oddílnou stokovou kanalizaci z objektů menšího rozsahu, kdy není možno tyto připojit na systém s čistící stanicí (školská zařízení, hotely, penziony, bytová zástavba a podobně).

Cena bez DPH:
347 190,- za ks
Gradient

Informace

Produkt: KDČB 30
Objednací číslo:
EAN:
Nakladatel: Aquatech
Cena s DPH: 420 099,- za ks
Formát:
Vazba:
Téma:
Ražba/potisk: potisk
  Popis zboží

  Čistírna odpadních vod typu KDČB,pracuje na principu mechanickobiologického čištění a je určena k čištění splaškových odpadních vod z objektů připojených na oddílnou stokovou kanalizaci z objektů menšího rozsahu, kdy není možno tyto připojit na systém s čistící stanicí (školská zařízení, hotely, penziony, bytová zástavba a podobně). Tento typ čistírny odpadních vod tvoří integrovanou jednotku, skládající se z mechanického předčištění, biozony s biokontaktorem a dosazovací nádrže. ČOV využívá nový princip přetlakového sycení biofilmu vnitřního prostoru rotujícího biokontaktoru kyslíkem. Řešení biokontatoru rovněž umožňuje postupnou vnitřní recirkulaci aktivovaného kalu v biozoně ve směru opačném na směr proudění vody.

  Tyto typy ČOV splňují podmínky stanovené TAZUS Praha. ČOV jsou certifikovány a bylo na ně vydáno stavebně technické osvědčení.

  Podmínky pro instalaci:

  ČOV může být umístěna bezprostředně u objektu a nevyžaduje ochranné pásmo mimo zastavěnou plochu. Podle místních podmínek je možné volit způsob osazení do terénu. Ideální je osazení pod zem. Do vyhloubeného výkopu ze zbetonuje základová armovaná deska o rozm. 9500x3300x300mm, na kterou se osadí PP nádrže, které se obsypou suchým betonem. Technologie ČOV se osazuje do celoplastových nádrží, které lze na objednávku dodat.

  Rozměry plastových nádrží:

  usazovací nádrž 6160 x 3000 x 2520 mm (dxšxhl.)
  dosazovací nádrž 3160 x 3000 x 2520 mm (dxšxhl.)

  Technické parametry
  Hloubka (mm): 2400
  Délka (mm): 9200
  Šířka (mm): 2800
  Počet EO: 210
  Množství odpadní vody(m3/den): 30.00
  Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 12.60
  El. příkon (W): 2 x 550
  Výkresy ke stažení
  čov, bazény, slevy