KDČB 50

Čistírna odpadních vod typu KDČB,pracuje na principu mechanickobiologického čištění a je určena k čištění splaškových odpadních vod z objektů připojených na oddílnou stokovou kanalizaci z objektů menšího rozsahu, kdy není možno tyto připojit na systém s čistící stanicí (obce, hotely, penziony, bytová zástavba a podobně).

Cena bez DPH:
354 520,- za ks
Gradient

Informace

Produkt: KDČB 50
Objednací číslo:
EAN:
Nakladatel: Aquatech
Cena s DPH: 428 969,- za ks
Formát:
Vazba:
Téma:
Ražba/potisk: potisk
  Popis zboží

  Čistírna odpadních vod typu KDČB,pracuje na principu mechanickobiologického čištění a je určena k čištění splaškových odpadních vod z objektů připojených na oddílnou stokovou kanalizaci z objektů menšího rozsahu, kdy není možno tyto připojit na systém s čistící stanicí (obce, hotely, penziony, bytová zástavba a podobně). Tento typ čistírny odpadních vod tvoří integrovanou jednotku, skládající se z mechanického předčištění, biozony s biokontaktorem a dosazovací nádrže.

  ČOV využívá nový princip přetlakového sycení biofilmu vnitřního prostoru rotujícího biokontaktoru kyslíkem. Řešení biokontatoru rovněž umožňuje postupnou vnitřní recirkulaci aktivovaného kalu v biozoně ve směru opačném na směr proudění vody.

  Tyto typy ČOV splňují podmínky stanovené TAZUS Praha. ČOV jsou certifikovány a bylo na ně vydáno stavebně technické osvědčení.

  Podmínky pro instalaci:

  ČOV může být umístěna bezprostředně u objektu a nevyžaduje ochranné pásmo mimo zastavěnou plochu. Podle místních podmínek je možné volit způsob osazení do terénu. Ideální je osazení pod zem. Do vyhloubeného výkopu ze zbetonuje základová armovaná deska o rozm. 13000x3300x300mm, na kterou se osadí PP nádrže, které se obsypou suchým betonem. Technologie ČOV se osazuje do celoplastových nádrží, které lze na objednávku dodat.

  Rozměry plastových nádrží:

  usazovací nádrž 9320 x 3000 x 2520 mm (dxšxhl.)
  dosazovací nádrž 3160 x 3000 x 2520 mm (dxšxhl.)

  Technické parametry
  Hloubka (mm): 2400
  Délka (mm): 12480
  Šířka (mm): 2800
  Průměr (mm): 12480
  Počet EO: 330
  Množství odpadní vody(m3/den): 50.00
  Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 19.80
  El. příkon (W): 1100
  Výkresy ke stažení
  čov, bazény, slevy