MICRO JA 0,75

Čistírna odpadních splaškových vod typu M I C R O JA- 0,75 je zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím jemnobublinné aerace , t. j. aeračních prvků. Tento typ ČOV je určen pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domků. Zařízení lze umísťovat v bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem k tomu, že nevyžaduje ochranné pásmo.

Cena bez DPH:
29 300,- za ks
Gradient

Informace

Produkt: MICRO JA 0,75
Objednací číslo:
EAN:
Nakladatel: Aquatech
Cena s DPH: 32 230,- za ks
Barva desek: 110
Formát:
Vazba:
Téma:
Způsob balení: 110
Ražba/potisk: potisk
  Popis zboží

  Čistírna odpadních splaškových vod typu M I C R O JA - 0,75 je zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím jemnobublinné aerace , t. j. aeračních prvků. Tento typ ČOV je určen pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domků. Zařízení lze umísťovat v bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem k tomu, že nevyžaduje ochranné pásmo. Vypouštění vyčištěných odpadních vod lze akceptovat do vodoteče , kanalizace , eventuelně do akumulační nádrže a na závlahu. Způsob vypouštění určuje RŽP OkÚ, t.j. vodohospodářský orgán a jeho rozhodnutí je neměnné.

  Popis funkce ČOV:

  Čistírna je technologický celek , sestávající z polypropylenové nádrže s vestavbou jednotlivých nádrží, anaerobním filtrem, regulací kalu a el.rozvaděčem.. Součástí jsou provzdušňovací elementy a dmychadlo. PP nádrž ČOV včetně vestaveb jsou vyrobeny z materiálu polypropylen. Životnost těchto materiálů je prakticky neomezená. Kovové části užité na technologickém zařízení , jsou chráněny proti korozi. Čištění probíhá za působení směsných aerobních a anaerobních bakteriálních kultur. Provzdušňování je zajišťováno aeračními elementy. Provzdušňovací elementy jsou osazeny v aktivační části nádrže ČOV, kde dochází k biologickému čištění. Toto zařízení je současně opatřeno mamutím čerpadlem na recirkulaci kalu z dosazovací části nádrže ČOV zpět do aktivace, čímž je zajišťován přísun živin pro mikroorganizmy a současně dochází i k podstatnému snižování produkce zůstatkového kalu.

  Technické podmínky:

  Čistírny typu MICRO JA 0,75 splňují podmínky certifikace.ČOV lze osadit v bezprostřední blízkosti objektu a vyčištěnou vodu lze vypouštět do kanalizace, recipientu, eventuelně použít v závlahovém systému - rozhodnutí přináleží RŽP OkÚ.Všechny typy ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel splňují ČSN EN 12566-3+A1 a Nařízení vlády č. 416/2010, příloha č. 1 a příloha č. 2.V oblastech se zpřísněnými požadavky na hodnoty vypouštěných vod, t.j. chráněné zdroje pitné vody a podobně, lze za tato zařízení zařadit půdní filtr , kde dochází k dalšímu snížení hodnot vypouštěných vod. Přebytečný kal je třeba odebírat a to dle výše látkového zatížení ČOV. Kal je vhodný ke kompostování. Aerace, t.j. provzdušňování probíhá kontinuelně. Elektrorozvaděč, nástavec, poklop není součástí standardní dodávky zařízení, lze je však přiobjednat. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s motorem 230V/60W s nízkou hlučností, malou spotřebou el.energie a je kompaktní konstrukce. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického řešení a použitých materiálů, při zachování užitných vlastností výrobku. 

  Technické parametry
  Hloubka (mm): 1600
  Průměr (mm): 1200
  Počet EO: 4
  Množství odpadní vody(m3/den): 0.60
  Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 0.25
  El. příkon (W): 60
  DN vstupní potrubí (mm): 110
  DN výstupní potrubí (mm): 110
  Ceny

  Cena ČOV vč. nádrže 29300,-

  Nástavec 0,1m 450,-

  Víko pochozí 2100,-

  Elektrický rozvaděč technologický 1500,-

  Uvedení do provozu 948,-

  Fotogalerie
  ČOV MICRO JA 0,75 ČOV MICRO JA 0,75 nástavec a víko
  Výkresy ke stažení
  čov, bazény, slevy