MICRO JA 12

Čistírna odpadních splaškových vod typu M I C R O JA- 12 je zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím jemnobublinné aerace , t. j. aeračních prvků. Tento typ ČOV je určen pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domků. Zařízení lze umísťovat v bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem k tomu, že nevyžaduje ochranné pásmo.

Cena bez DPH:
230 000,- za ks
Gradient

Informace

Produkt: MICRO JA 12
Objednací číslo:
EAN:
Nakladatel: Aquatech
Cena s DPH: 278 300,- za ks
Barva desek: 150
Formát:
Vazba:
Téma:
Způsob balení: 110
Ražba/potisk: potisk
  Popis zboží

   Čistírna odpadních splaškových vod typu M I C R O JA- 12 je zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím jemnobublinné aerace , t. j. aeračních prvků. Tento typ ČOV je určen pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domků. Zařízení lze umísťovat v bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem k tomu, že nevyžaduje ochranné pásmo. Vypouštění vyčištěných odpadních vod lze akceptovat do vodoteče , kanalizace , eventuelně do akumulační nádrže a na závlahu. Způsob vypouštění určuje RŽP OkÚ, t.j. vodohospodářský orgán a jeho rozhodnutí je neměnné.

  Popis funkce ČOV:

  Čistírna je technologický celek , sestávající z polypropylenové nádrže s vestavbou jednotlivých nádrží, anaerobním filtrem, regulací kalu a el.rozvaděčem.. Součástí jsou provzdušňovací elementy a dmychadlo. PP nádrž ČOV včetně vestaveb jsou vyrobeny z materiálu polypropylen. Životnost těchto materiálů je prakticky neomezená. Kovové části užité na technologickém zařízení , jsou chráněny proti korozi. Čištění probíhá za působení směsných aerobních a anaerobních bakteriálních kultur. Provzdušňování je zajišťováno aeračními elementy. Provzdušňovací elementy jsou osazeny v aktivační části nádrže ČOV, kde dochází k biologickému čištění. Toto zařízení je současně opatřeno mamutím čerpadlem na recirkulaci kalu z dosazovací části nádrže ČOV zpět do aktivace, čímž je zajišťován přísun živin pro mikroorganizmy a současně dochází i k podstatnému snižování produkce zůstatkového kalu.

  Technické podmínky:

  Čistírny typové řady MICRO splňují podmínky certifikace.ČOV lze osadit v bezprostřední blízkosti objektu a vyčištěnou vodu lze vypouštět do kanalizace, recipientu, eventuelně použít v závlahovém systému - rozhodnutí přináleží RŽP OkÚ. Parametry vyčištěné odpadní vody jsou pod úrovní stanovenou nařízením vlády ČR č.171/92. V oblastech se zpřísněnými požadavky na hodnoty vypouštěných vod, t.j. chráněné zdroje pitné vody a podobně, lze za tato zařízení zařadit půdní filtr , kde dochází k dalšímu snížení hodnot vypouštěných vod. Přebytečný kal je třeba odebírat a to dle výše látkového zatížení ČOV. Kal je vhodný ke kompostování. Aerace, t.j. provzdušňování probíhá kontinuelně. Elektrorozvaděč, nástavec, poklop není součástí standardní dodávky zařízení, lze je však přiobjednat. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s motorem 230V/1100W s nízkou hlučností, malou spotřebou el.energie a je kompaktní konstrukce. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického řešení a použitých materiálů, při zachování užitných vlastností výrobku.

  Technické parametry
  Hloubka (mm): 2200
  Průměr (mm): 3500
  Počet EO: 80
  Množství odpadní vody(m3/den): 12.00
  Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 4.80
  El. příkon (W): 1100
  DN vstupní potrubí (mm): 150
  DN výstupní potrubí (mm): 110
  Průměr nádrže (mm): 230000
  Ceny

  Cena ČOV vč. nádrže 230000,-

  Nástavec 0,1m 1532,-

  Víko pochozí 13750,-

  Uvedení do provozu 7500,-

  Fotogalerie
  ČOV MICRO JA 12
  Výkresy ke stažení
  čov, bazény, slevy