OTC 2

Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit. Zachycuje spolehlivě tuk vypuštěný z těchto provozů a chrání tak i vlastní čistírnu odpadních vod, či odtokové potrubí do splaškové kanalizace.

 

Cena bez DPH:
14 900,- za ks
Gradient

Informace

Produkt: OTC 2
Objednací číslo:
EAN:
Nakladatel: Aquatech
Cena s DPH: 18 029,- za ks
Ražba/potisk: potisk
  Popis zboží

  Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.Zachycuje spolehlivě tuk vypuštěný z těchto provozů a chrání tak i vlastní čistírnu odpadních vod, či odtokové potrubí do splaškové kanalizace. V celoplastovém provedení je zaručena vodotěsnost a dlouhá životnost celého zařízení.

  Technologie čištění:

  OTC je dimenzován na maximální průtok 8 l.s. Přívodní kanalizační potrubí vyúsťuje do kalového prostoru, kde se usazují hrubé nečistoty. Splašková voda pak přepadá přes příčnou stěnu do usazovacího prostoru, kde dochází ke gravitačnímu odlučování tuku u hladiny. Tukovou vrstvu je nutno pravidelně shrnovat a odebírat. Předčištěná odpadní voda odtéká pod nornou stěnou do výtoku napojeného na výstupní kanalizaci.

  Návod pro zabudování a osazení lapolu:

  Odlučovač OTC je možno osadit jak mimo objekt, tak i uvnitř objektu. V případě umístění mimo objekt je nutno chránit odlučovač OTC proti zámrazu. Zařízení se osazuje na základovou betonovou desku ve vodorovné poloze. Terén v okolí odlučovače musí být upraven tak, aby nemohlo dojít k jeho vyplavení povrchovými vodami. Velice důležité je jeho odvětrání. Připojení přívodního a odtokového potrubí musí být provedeno vodotěsně. V obvyklých případech je odlučovač po osazení na základovou desku obsypán suchým betonem, v případě vyšší hladiny spodní vody nebo v místě s přejezdem vozidel je nutno jej řádně obetonovat eventuelně osadit vrchní železobetonovou desku s předpokládanou nosností, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Rozměrové údaje v tabulce jsou udávány bez výšky nástavce, dle hloubky osazení kanalizace.

  Návod na obsluhu:

  Po zabudování odlučovače a před vpuštěním odpadní vody musí být veškeré prostory odlučovače napuštěny vodou. Totéž platí i po každém provedení čištění odlučovače. Tuk z hladiny odlučovače je nutno pravidelně odstraňovat. Vrstva tuku na hladině usazovacího prostoru nesmí dosáhnout spodní hrany příčné stěny (norná stěna) (a). Současně je nutno z usazovacího prostoru vybírat a likvidovat usazené kaly.

   

  Technické parametry
  Hloubka (mm): 1000
  Délka (mm): 1500
  Šířka (mm): 1000
  Maximální průtok (l/s): 2
  Počet jídel/den: 300
  Ceny

  Cena OTC 2 14900,-

  Odnímatelné víko 1981,-

  čov, bazény, slevy