Vodoměrné šachty - VŠ

Vodoměrné šachty AQUATECH jsou šachty pro podzemní vodovodní potrubí a slouží k sazení vodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné.

Vodoměrné šachty AQUATECH jsou vyrýběny ve třech základních provedení a to VŠ1, VŠ2, VŠ3. Dále vyrábíme vodoměrné šachty na zakázku, pro jednolivé Vodovody a kanalizace po celé České republice v provedení dle vnitřních norem, jednolivých lokalit.

Vodoměrné šachty jsou vyrobeny z polypropylenu a vyztuženy proti tlaku okolního terénu. Každý vyráběný typ je osazen vstupním vlezem a pochozím, nebo pojezdným poklopem (navržen dle zatížení). Vodovodní potrubí je těsněno přes PPL průchodky, které zamezí vniknutí vnější vody do vodoměrné šachty. Vodoměrné šachty se standardně osazují schodnicemi a podpěrami pro vodoměrné sestavy.

  

 

Vodoměrná šachta Aquatech

Vodoměrné šachty AQUATECH jsou šachty pro podzemní vodovodní potrubí a slouží k sazení vodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné. Vodoměrné šachty jsou vyrobeny z polypropylenu a vyztuženy proti tlaku okolního terénu.

Vodoměrná šachta - osazení

Vodoměrná šachta se osazuje na betonovou základovou desku o síle 100-150mm mimo komunikační trasy (v zeleném pásu, v předzahrádce atd.) a to do výkopu nad hladinu spodní vody s vyloučením jakéhokoliv jiného zatížení než zásypové zeminy.

 

Vodoměrná šachta - rozměry

Vodoměrná šachta AQUATECH odpovídá typovým podkladům pro stavební budování vodoměrných šachet. Z vnější strany nádrže jsou osazeny výztuhy z PP.    Osa    vodovodní přípojky je 185 mm ode dna vodoměrné šachty. Potrubí PP DN 63, nebo šroubení 1“(dle potřeby odběratele. Pro utěsnění vodovodního potrubí vodoměrné šachty jsou osazeny PPL spojky o průměry dle potřeby odběratele.

Vodoměrná šachty - materiály

Vodoměrné šachty jsou vyrobeny z polypropylenu a vyztuženy proti tlaku okolního terénu. Každý vyráběný typ vodovodní šachty  je osazen vstupním vlezem a pochozím, nebo pojezdným poklopem (navržen dle zatížení). Vodovodní potrubí vodovodní šachty je těsněno přes PPL průchodky, které zamezí vniknutí vnější vody do vodoměrné šachty. Vodoměrné šachty se standardně osazují schodnicemi a podpěrami pro vodoměrné sestavy.

čov, bazény, slevy