Vyrábíme, projektujeme, realizujeme

Veškerá výroba našich výrobků - čistíren odpadních vod, nádrží, jímek, septiků,  odlučovačů tuků, odlučovačů RL, vodoměrných šachet, bazénů je soustředěna do hlavního výrobního závodu v Srbsku u Karlštejna. Výrobky od počástku výroby, až po výstupní konrolu máme pod vlasní kontrolou a celý proces můžeme ovlivňovat. Tímto jednotným přístupem jsme schopni dlouhodobě garantovat certifikované parametry všech našich výrobků.

Areál společnosti Aquatech

 Spolupracujeme s mnoha pracovníky projekčních ústavů, soukromými projektanty, vodohospodářským ústavem Praha. Na přání zákazníků zajistíme projekt, vodoprávní rozhodnutí a vyhodnocení zkušebního provozu ČOV. Spolupráce s významnými odborníky v oboru čistíren odpadních vod a autorizovanými inženýry ve stavebnictví, zajišťuje našim výrobkům konkurenceschopnost v daném oboru v rámci České republiky i v zahraničí. 
 

čov, bazény, slevy